Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Δήμου Μάνδρας, λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης στον Α/Κ Θηβών (24+000 χ/θ), θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Μάνδρας, για το χρονικό διάστημα από 22-04-2015 έως 08-05-2015, κατά τις ώρες 20.00 έως 06.00 της επομένης, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 30-4-2015 έως 3-5-2015 όπου δε θα εκτελούνται εργασίες, ως εξής:

 

Α΄ Φάση

 • Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 570μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 950μ. και πλάτος 8,20μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
 • Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 260μ. και πλάτος 6,30μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
 • Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 3,10μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

 

Β΄ Φάση

 • Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 570μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 850μ. και πλάτος 6,10μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
 • Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 260μ. και πλάτος 3μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
 • Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 2,80μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

 

Γ΄ Φάση

 • Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 340μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 880μ. και πλάτος 5,40μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
 • Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 270μ. και πλάτος 6,30μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
 • Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 2,80μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

 

Δ΄ Φάση

 • Στην οδό Ελευσίνας – Θήβας, στο τμήμα της 290μ. πριν από το ύψος της χ/θ 24+000 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και για μέγιστο μήκος 800μ. και πλάτος 3,90μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.
 • Στον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου προς τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 270μ. και πλάτος 2,80μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
 • Στον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον Α/Κ Θηβών, στο τμήμα του από την έναρξη αυτού και για μέγιστο μήκος 220μ. και πλάτος 3,10μ. από το αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

 

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button