Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 11/9/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11 η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού Δήμου Μεγαρέων Β’ τριμήνου 2018.
3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Β’ τριμήνου 2018.
4. Περί απαλλαγής των πυρόπληκτων από τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων .
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 333/2018 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής απολογισμού οικονομικού έτους 2017.
6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 334/2018 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2018 για το 2 ο τρίμηνο.
7. Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών, διδακτικού έτους 2018-2019, των μαθητών του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», του Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του στην Ν. Πέραμο.
8. Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, των μαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2018-2019.
9. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Μουσική βραδιά Φθινοπώρου» στο Πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου.10. Έγκριση του από 06/09/2018 (αρ.πρωτ. 16739/07-09-2018) πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο σύμβασης: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων (Μουσική Εκδήλωση στο Χώρο του 7 ου  Δημοτικού Σχολείου».
11. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Κων/νου Χρ. Τσακνάκη.
12. Περί παράτασης δύο μηνών για την εκτύπωση του βιβλίου «Οι Δήμαρχοι των Μεγάρων».
13. Περί διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων της οδού Γ. Μαυρουκάκη στο τμήμα αυτής από οδό Χρ. Μωραϊτη έως οδό Κολοκοτρώνη.
14. Περί έγκρισης δεδομένων μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης Μεγάρων (παλαιό και νέο σχέδιο) και σχεδιασμός κόμβων – φωτεινές σηματοδοτήσεις».
15. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: <<Κατασκευή αγροτικού δρόμου στη θέση «Άγιος Βλάσιος»>>.
16. Ομοίως το έργου: <<Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση «Παπαφράγκου Σπίτι»>>.
17. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο <<Κατασκευή αγροτικού δρόμου στη θέση «Άγιος Βλάσιος»>> στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, δράση 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
18. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο <<Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση «Παπαφράγκου Σπίτι»>> στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, δράση 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
19. Περί δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη στο Ε.Π. 2015 – 2019 του έργου: <<Κατασκευή αγροτικού δρόμου στη θέση «Άγιος Βλάσιος»>>.
20. Ομοίως του έργου: <<Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση «Παπαφράγκου Σπίτι»>>.
21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων».
22. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων  οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων.
23. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του Δήμου Μεγαρέων για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση του Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων» συνολικού πρ/σμού 1.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button