Κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Μεγαρέων

Με έκτακτη ανακοίνωση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 8η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 έως 22:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18:

– Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 45/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ με τίτλο << Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2023>>.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι πρέπει να πληρωθούν οι μισθοδοσίες προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (19:00 έως 22:00).

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button