Βαρελάς: Προτάσεις για την προστασία των αγροτικών περιοχών και των δασών

Προτάσεις για την προστασία των αγροτικών περιοχών και των δασών στην επικράτεια του δήμου μας στα πλαίσια της πρόληψης και της καταστολής.

 • Δημιουργία Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού από τον δήμο όπως προβλέπεται και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αρ.φύλλου 2277/6-8-2012.
 • Δημιουργία εθελοντικής ομάδας που θα ενταχθεί στο σχετικό μητρώο της ΓΓΠΠ από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους πολίτες σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων και κυρίως δασικών πυρκαγιών.
 • Διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας όπως προβλέπεται στον σχετικό σχεδιασμό της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας.
 • Περιπατητικός τουρισμός σε πιστοποιημένα μονοπάτια στα δάση του δήμου μας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αυτή η πρόταση συνδυάζει την τουριστική ανάπτυξη με την πρόληψη και ίσως και την καταστολή. Τα μονοπάτια θα δώσουν την δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την φύση με ότι θετικό συνεπάγεται αυτό μακροπρόθεσμα. Έτσι θα διαμορφωθεί οικολογική συνείδηση.
 • Συνεργασία με όλους τους συλλογικούς φορείς που δηλώνουν ως περιοχή αρμοδιότητας και ευθύνης τους δασικές και αγροτικές περιοχές του δήμου μας ώστε να συνδράμουν στο έργο των αρχών κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο.
 • Δίκτυο νερού με πυροσβεστικούς κρουνούς και δεξαμενές όπου δεν υπάρχει δίκτυο και τακτικός έλεγχος στα υφιστάμενα συστήματα και εγκαταστάσεις.
 • Να κατασκευαστούν ειδικές προβλήτες ώστε τα πυροσβεστικά οχήματα να εφοδιάζονται από τη θάλασσα όταν δεν υπάρχει νερό από το δίκτυο.
 • Τα σκουπίδια είναι η πρώτη αιτία εμπρησμού. Πρέπει ιδιαίτερα στους οικισμούς να υπάρξει οργανωμένη διαχείριση των οικιακών απορριμάτων, των κλαδεμάτων και των ογκοδών αντικειμένων.
 • Εφαρμογή της πυροσβεστικής διάταξης 4 η οποία αναφέρεται στην υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την αποψιλωσή τους από ξερά χόρτα και άλλα επικύνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς υλικά.
 • Έγγραφα και πίεση πρός τη ΔΕΗ για συνεχή έλεγχο του δικτύου της, στις δασικές και στις αγροτικές περιοχές.
 • Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στους δημότες πόρτα-πόρτα και ανακοινώσεις στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button