Τρεις βασικές αλλαγές για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Όριο φοίτησης, βάση εισαγωγής και πανεπιστημιακή αστυνομία

Με βάση την παρουσίαση του νομοσχεδίου από την υπουργό παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως, επέρχονται τρεις βασικές αλλαγές για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Νίκη Κεραμέως

Η πρώτη έχει να κάνει με την βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Έτσι καθιερώνεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστημιακά τμήματα, όχι κατά απόλυτο αριθμό, αλλά ορισμένη από το κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι η βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα θα προκύπτει από ένα ποσοστό – 80 έως 120% – του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν.

Αυτό βεβαίως θα ισχύσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στον περιορισμό του αριθμού των επιλογών του μηχανογραφικού και στη συμπλήρωσή του σε δύο φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων στο μηχανογραφικό. Ο αριθμός θα προκύπτει από το 10% του συνόλου των τμημάτων για τα Γενικά Λύκεια και το 20% για τα ΕΠΑΛ.

Κατά τη δεύτερη φάση, θα συμμετέχουν όσοι δεν έχουν εισαχθεί στην πρώτη φάση, χωρίς περιορισμό επιλογών και για τις θέσεις των σχολών των πανεπιστημίων που θα έχουν απομείνει.

Και η τρίτη αλλαγή αφορά στο χρονικό όριο φοίτησης και πιο συγκεκριμένα:

Για σχολές με τετραετή προγράμματα σπουδών, το όριο θα είναι ν+2. Για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ετών, θα είναι ν+3. Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη και για εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα λόγοι εργασίας του φοιτητή, σοβαρά θέματα υγείας, κ.α.

Τέλος, σε συνάρτηση με το υπουργείο προστασίας του πολίτη και σε άμεση συνεργασία με τον κ. Χρυσοχοΐδη, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους των πανεπιστημίων.

Αφορά στην ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στη σύσταση δομών ασφαλείας, καθώς και στη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ). Επίσης ενισχύονται και οι διατάξεις πειθαρχικού δικαίου.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι για την ειδική Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ),
στο νομοσχέδιο προβλέπονται 1.000 οργανικές θέσεις που θα κατανέμονται και θα ανακατανέμονται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανάλογα τις ανάγκες τους.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button