Τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων στις 20 Οκτώβρη

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 20η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

– Απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση του παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου (άρθρο 13 του από 9/20-10-1958 Β.Δ.).

– Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου «Κατασκευή βάσεων έδρασης κλπ εργασίες για τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)».

– Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 108/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμού υπεύθυνου διαχειριστή λογαριασμών των χρηματοδοτούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-pde και στην Τράπεζα της Ελλάδος».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2020 απόφασης ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ «Περί ορισμού ποσού μηνιαίων διδάκτρων, για την λειτουργία τμήματος διδασκαλίας μουσικοκινητικής αγωγής «Karl Orff» , των μαθητών του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του στην Ν. Πέραμο».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί καθορισμού ή μη θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος για το έτος 2020» στις κοινότητες Μεγαρέων και Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί καθορισμού ή μη θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος για το έτος 2020» στην κοινότητα Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης αποζημίωσης στους Ν., Ι. και Γ. Μώλο του Σταμ. για επικείμενα λόγω ρυμοτομίας στις ιδιοκτησίες κ.α.κ.060222 και 060223, μεταξύ των Ο.Τ. 617 και 620 στην περιμετρική επέκταση του σχεδίου πόλεως Μεγάρων.

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης αποζημίωσης στον Γ. Παπανδρέα του Δημ λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 422 του Δήμου Μεγαρέων με κ.α.κ. 030319.
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής κατά των Αργ. Μπιρλούδη και Χαρ. Πασσαλή, ως νόμιμων εκπροσώπων καταστημάτων, ευρισκoμένων σε δημοτική έκταση στην περιοχή ‘Βαρέα’ του Δήμου Μεγαρέων.

– Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων.

– Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διέλευση του αγωνιστικών αυτοκινήτων του 41ου ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟΥ (21/11/2020) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button