Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 13/11/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού Δήμου Μεγαρέων Γ’ Τριμήνου 2018.
3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράση (Ο.Π.Δ) (στοχοθεσίας) Γ΄ Τριμήνου 2018.
4. Περί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2019.
5. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019.
6. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2019.
7. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών – πλατειών κ.λ.π. Κ.Χ. για το έτος 2019.
8. Περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων & Νέας Περάμου για το έτος 2019.
9. Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2019.
10. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης για την περιοχή Αγ. Παντελεήμονα για την Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου για το έτος 2019.
11. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2019.
12. Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2019.
13. Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς για το έτος 2019.
14. Έγκριση μελέτης, της σκοπιμότητας αυτής καθώς και των τευχών αυτής, για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα – φορτωτή και συνοδευτικού εξοπλισμού».
15. Ομοίως για την «Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος».
16. Ομοίως για την «Προμήθεια ενός φορτωτή πλάγιας ολίσθησης (φορτωτάκι) και συνοδευτικού εξοπλισμού».
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – επισκευής οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων – Αστικό Τμήμα».
18. Έγκριση διαμόρφωσης κοινωφελούς χώρου 364 στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων
19. Περί έγκρισης της υπ. αρίθ. 33/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης ή μη μεταλλικών και πλαστικών κολωνακίων στη συμβολή των οδών Σωτ. Δρίτσα και Σπ.Σχινά στα Μέγαρα».
20. Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Μεγαρέων με το μοναδικό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων «ECOELASTIKA Α.Ε.».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ¨Διορθώνω το Σχολείο μου (Fix my School)” στο Δήμο Μεγαρέων.
22. Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του 39ου ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ (24/11/2018) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button