Σύγκλιση Τοπικού Συμβουλίου Μεγάρων Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων το Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence, την 19η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως:

Προτάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2021.

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Μεγαρέων

Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button