Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαρέων δια τηλεδιάσκεψης αύριο 29/7

Με μεταβίβαση στην ΕΥΔΑΠ της ΔΕΥΑΜ και μείωση εισφοράς σε χρήμα για Ακρογιάλι - Μετόχι Ν. Περάμου

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Γνωμοδότηση για την ύπαρξη ή μη αίθουσας για την λειτουργία Τμήματος Ένταξης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων.

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα, εμπρός από την πλατεία Βασίλισσας Φρειδερίκης».

3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη της σήμανσης διέλευσης των οχημάτων στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους που οδηγούν στην παραλία στην Κινέττα Μεγαρέων».

4. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου ΠΔΕ και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Δήμου Μεγαρέων».

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021».

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2021.

7. Περί παραχώρησης των κενωθέντων περιπτέρων της Κοινότητας Μεγαρέων και Κοινότητας Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.

8. Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

9. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ).

10. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή σύμβασης μεταβίβασης και παράδοσης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ακαθάρτων και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης των Μεγάρων, του Δημοτικού Δικτύου Αποχέτευσης της πόλης της Νέας Περάμου, των Δημοτικών Δικτύων Ύδρευσης των περιοχών Κινέττας, Βλυχάδας (Άγιος Παντελεήμονας), Νέας Ζωής, Κονδυλίου, Κουμινδρίου, Λάκκας, Άγιας Τριάδας, Ήρεμου Κύματος και Πάχης του Δήμου Μεγαρέων και για την αναγνώριση οφειλών του Δήμου Μεγαρέων προς την Ε.ΥΔ.Α.Π .A.E.

11. Εφαρμογή μειωτικού συντελεστή 20% της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983 (Εισφορά σε χρήμα) για την περιοχή Ακρογιάλι – Μετόχι Νέας Περάμου.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button