Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 17/02

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων πληροφορεί για τη σύγκλιση του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου και αναφέρει: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τη 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023.
2. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023.
3. Περί έγκρισης ή μη της τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
4. Περί έγκρισης ή μη προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023 για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων.
5. Περί έγκρισης ή μη για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Μεγαρέων 2024 – 2027.
6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τίτλο: «Επανέλεγχος εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης λόγω αιτήματος περιοίκων»
7. Περί δωρεάν παραχώρησης ή μη ακινήτου του Δήμου Μεγαρέων στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
8. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Ελευθερίου Ζησ. Λαγού, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 31/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
9. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου μας.
10. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού που αφορά εισφορές σε χρήμα λόγω ένταξης σε σχέδιο ιδιοκτησιών επ’ ονόματι Κλεάνθη Κακαρίκου.
11. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ΑΠΕ.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button