Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Δήμου Μεγάρων στις 28/06

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:15 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Περί ψηφίσματος Ισότητας.

2. Πρόταση για «Γιορτή ελιάς – ελαιολάδου» στα Μέγαρα.

3. Πρόταση για αναδόμηση και συντήρηση Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως

4. Πρόταση για σηματοδότηση επί της οδού Αγ. Σοφίας που βρίσκεται στο Συνοικισμό «Μελί» Μεγάρων.

5. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Γεώργιο Παπανούση του Νικολάου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Δρόμος Αγίου Στεφάνου του Δήμου Μεγαρέων.

6. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην Παρασκευή Παπανούση του Νικολάου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Δρόμος Αγίου Στεφάνου του Δήμου Μεγαρέων.

7. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρεία «V LOUNGE CAFÉ BAR RESTAURANT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Αλεποχωρίου Σχίνου, του Δήμου Μεγαρέων.

Η Πρόεδρος Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button