Δήλωση ζημιάς φυτικής παραγωγής από χαλάζι

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή (φιστικιές κ.λ.π) από τη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου 2022, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς, εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας έτους 2021 για τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων.

Οι δηλώσεις ζημιάς υποβάλλονται στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ (Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, Σηλυμβρίας και 28ης Οκτωβρίου, Μέγαρα, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ασφάλισης φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ έτους 2021, στο οποίο θα πρέπει να είναι σημειωμένα τα αγροτεμάχια που ζημιώθηκαν.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2296022318 και στο email: [email protected]

Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ
Αγάπη Ιωαννίδου

φωτογραφία ενδεικτική

Παρόμοια άρθρα

Back to top button