Δημοτικό συμβούλιο δια τηλεδιάσκεψης στις 23/02 και ώρα 20:30

Στις 23 Φεβρουαρίου και ώρα 20:30 θα συνέλθει δια τηλεδιάσκεψης το δημ. συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

– Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του ετησίου προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2021της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.

– Έγκριση έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Μεγαρέων, 4ου τριμήνου 2020.

– Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (στοχοθεσία) δ’ τριμήνου 2020.

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την ονομασία ΒΟΡΕΑΣ του δήμου Μεγαρέων.

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Περικλέους, μεταξύ των Ο.Τ. 69-67 στην Κοινότητα της Νέας Περάμου».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης ή μη μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για τον κ. Δρίτσα Ιωάννη του Γεωργίου, εμπρός από την οικία του, επί της οδού Πλατείας Βασ.Φρειδερίκης αρ. 4, στα Μέγαρα».

– Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης ή μη μιας θέσης στάθμευσης, για τον κτηνίατρο κ. Γεώργιο Παπαθανασίου του Ανδρέα, επί της οδού Λεωφόρος Πατριάρχου Βαρθολομαίου αρ. 5, στα Μέγαρα».

– Ορισμός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της τριμελούς διοικούσης επιτροπής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4486/2016 (ΦΕΚ 115 Α’).

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button