Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 07/05/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 442/2017 απόφαση Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έγκρισης οικον. καταστάσεων για το οικον. έτος 2014.
2. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α’ Τριμήνου 2018.
3. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Α’ Τριμήνου 2018.
4. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
5. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
6. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων».
7. Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» από την Περιφέρεια Αττικής.

και στη συνέχεια στις 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος:

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου νόμου «Κλεισθένης 1» του ΥΠΕΣ περί Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατηγορία των Δήμων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button