Δράση του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Μεγαρέων

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων, κατόπιν πρόσκλησης που έλαβε από τη Διεύθυνση του Σχολείου, θα πραγματοποιήσει ενημέρωση – παρουσίαση στις 6 Δεκεμβρίου 2021 με θέμα «Σεξουαλική Αγωγή» στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Την ενημέρωση θα την πραγματοποιήσει η Επισκέπτρια Υγείας του Κέντρου κυρία Ρήγα Μαρία.

Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας για την πρόληψη της διασποράς της νόσου Covid-19.

Προς ενημέρωση, το Παράρτημα Ρομά έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές.

Το Παράρτημα συνδέεται με Υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας ή ακόμα και κρατικές Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.

Επίσης αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία δικτύων με φορείς οι οποίοι α) έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τους Ρομά, ή/και β) υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το Παράρτημα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών μέσω εξατομικευμένης και μακροπρόθεσμης προσέγγισης στα ωφελούμενα άτομα. Αρχικά πραγματοποιείται καταγραφή των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων του πληθυσμού, η υγειονομική κατάσταση των ωφελουμένων και τα προβλήματα στη σχολική ένταξη των παιδιών της ομάδας στόχου.

Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, διευκόλυνση της πρόσβασης της ομάδας στόχου σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, δράσεις για την προώθηση στην εκπαίδευση, επίλυση εκκρεμοτήτων για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, ανάπτυξη δράσεων για την προαγωγή της υγείας των ωφελουμένων, πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων και προγραμματισμός ραντεβού υγείας κ.α. Οι υπηρεσίες είναι τα απαραίτητα βήματα για την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.

Τέλος, υποστηρίζει τα ωφελούμενα άτομα Ρομά ως προς τις διαδικασίες διανομής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button