Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 29-3-2011

 

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 29η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:
 

 

 

Ημερήσια διάταξη

1

 

Έγκριση ή μη κανονισμού δημοτικού συμβουλίου

     

2

 

Έγκριση ή μη κανονισμού εκτλεστικής επιτροπής

     

3

 

Έγκριση ή μη κανονισμού επιτροπής ποιότητας ζωής

     

4

 

Έγκριση ή μη κανονισμού λειτουργίας οικονομικής επιτροπής

     

5

 

Έγκριση ή μη κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Μεγαρέων

     

6

 

Έγκριση ή μη κανονισμού πληροφόρησης του πολίτη

     

7

 

Έγκριση ή μη της χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων

     

8

 

Έγκριση ή μη κανονισμού λειτουργίας και της συγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

     
9
  Έγκριση ή μη παράτασης διετούς προγράμματος δράσης της ΔΗΚΕΔΗΜΕ

 

 

 

10
 
  Εκλογή 3 αντιπροσώπων του δήμου Μεγαρέων στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Θριασίου Πεδίου
 
   
11
  Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δημοτικών τελών για το Ο.Ε. 2011
 
   
12
  Έγκριση ή μη της εισήγησης της εκτελεστικής επιτροπής αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα
     
   
 
   
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
   
Θωμάς Κεφαλόπουλος
 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button