Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Παρασκευή 20/12/2013

Με θέματα την έγκριση του προϋπολογισμού του Ηρόδωρου, τη συγκρότηση επιτροπών, τη λειτουργία Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στα Μέγαρα κ.α. συνεδρίασε το σώμα του δημοτικού συμβουλίου.

Ημερήσια διάταξη:

1) Έγκριση προϋπολογισμού δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2014.

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/13 αποφ. Διοικ.Σ/λίου  του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής για κατάθεση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2013-1014».

3) Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/13 αποφ. Διοικ.Σ/λίου  του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2013-1014», ύψους 19.600 €.

4) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του 1ου υποέργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».

5) Ορισμός Δημ.Σ/λων ως μελών επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών έτους 2014.

6) Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014.

7) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014.

8) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2014.

9) Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2014.

10) Περί ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

11) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Δήμου Μεγαρέων

12) Γνωμοδότηση του Δημ.Σ/λίου επί της λειτουργίας της μονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης Διαλογής και Επεξεργασίας Μη Μεταλλικών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων και Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίμων της εταιρείας ΕCΟ HELAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση «Άκρες» στα Μέγαρα.

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνεδρίαση, όπως μεταδόθηκε ζωντανά από το MegaraTV.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button