Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 17/3/2014

Τακτική συνεδρίαση του σώματος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μεγαρέων.

 

Ημερήσια διάταξη

 

1.    Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών.

2.    Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων.

3.    Ψήφιση πίστωσης για Αναβίωση εθίμων Αποκριάς.

4.    Ψήφιση πίστωσης για την Εορτή 25ης Μαρτίου.

5.    Ψήφιση πίστωσης για την Εορτή Αγ. Τεσσάρων Μαρτύρων.

6.    Ψήφιση πίστωσης για την Εορτή Πρωτοχρονιάς.

7.    Ψήφιση πίστωσης για το Έθιμο του Μάη.

8.    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

9.    Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.

10.   Αντικατάσταση μέλους και ορισμός αναπληρωτή μέλους στο Δ.Σ  του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».

11.   Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως Μεγάρων.

12.   Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Ι.Οικονομόπουλου.

13.   Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων για την υπηρεσία καθαριότητας».

14.   Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελευθ. Παπαδόπουλου.

15.   Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ψάιλα Νικολάου.

16.   Περί τοποθέτησης πλαστικών φωσφοριζόντων στύλων έναντι οικιακού χώρου στάθμευσης Ελ.Κολιαλή.

17.   Περί κοπής η μη ενός κυπαρισσιού στον οικογενειακό τάφο Ι.Χατζή.

18.   Περί κοπής ή μη ενός πεύκου στην συμβολή των οδών Κουντουριώτη και  Δέριγνυ (πεζόδρομος) Ο.Τ 220 στην περιοχή «Ακρογιάλι» Ν. Περάμου.

19.   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού, ως Προέδρου του Α/θμιου Σ/λίου Επιθεώρησης Θεάτρων- Κινηματογράφων για το έτος 2014.

20.   Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σιθνίδων».

21.   Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Αποκατάσταση του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής».

22.   Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην επέκταση σχεδίου Μεγάρων».

23.   Διάλυση σύμβασης του έργου: «Δημιουργία υπαίθριου χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων».

24.   Διάλυση σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σιθνίδων».

25.   Διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή οδών και Κ.Χ. για την εφαρμογή σχεδίου πόλεως στα Μέγαρα».

26.   Περί έγκρισης «α) Καθορισμού δύο (2) Κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή «ΒΑΡΕΑ» για εκμίσθωση και β)Υποβολής των Αρχιτεκτονικών μελετών των δύο (2) αναψυκτηρίων προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Δυτ. Αττικής».

27.   Περί χορήγησης στην «CYTA ΗΕLLΑΣ» δικαιωμάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην δημοτική κοινότητα Ν.Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button