Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 19/3/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2019 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
2. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση Μνήμης στο Τείχος Άγιας Τριάδας.
3. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (α’ δόση 2019).
4. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξ. δικηγόρου Οικονόνου Γεωργίας- Παγώνας.
5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών.
6. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών.
7. Αποδοχή παραίτησης Δ. Γεωργακή από μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2019 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.Ε. περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο.
9. Αλλαγή εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος δράσης και εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηματοδότησης, στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2019.
10. Προσθήκη νέων ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ Μεγάρων.
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση δρόμων στην Νέα Πέραμο».
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Μαρκέλλου».
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Επισκευή οδού βορείως παλαιού δικτύου Ο.Σ.Ε. του κόμβου Νέας Περάμου».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημοτ. Κοιν. Μεγάρων – Αστικό Τμήμα».
15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4240/2019 μελέτης για την <<Προμήθεια τοφίμων έτους 2019 για τις ανάγκες των Ν.Π. «ΗΡΩΔΟΡΟΣ» – «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ» και για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ν. Περάμου Δήμου Μεγαρέων και την δομή παροχής βασικών αγαθών (κωδ.ΟΠΣ 5001587)>>.
16. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής έτους 2019 για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
17. Περί εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων τηγανελαίων με τίτλο: «ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΙΣΧΥΣ στον Δήμο Μεγαρέων σε συνεργασία με τον «ΙΟΝΙΑΝ RECYCLE ΚΟΙΝ. Σ.Ε.Π.».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button