Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 30/01/2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81).
 • Συγκρότηση επιτροπής έτους 2017 για τον έλεγχο δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 που διεξάγονται με συνοπτικό διαγωνισμό
 • Συγκρότηση επιτροπής έτους 2017 για τον έλεγχο δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όλες τις διαδικασίες (διαγωνιστικές ή με διαπραγμάτευση) συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 που διεξάγονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 • Συγκρότηση επιτροπής έτους 2017 για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας του Ν. 4412/2016
 • Συγκρότηση επιτροπής έτους 2017 για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016
 • Συγκρότηση επιτροπής έτους 2017 για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου σε όλα τα στάδια μιας διαγωνιστικής διαδικασίας για συμβάσεις προμηθειών/γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016
 • Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
 • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 • Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 220/16 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διαγραφή χρεών ορισμένων οφειλετών.
 • Περί έγκρισης  της υπ’ αριθ. 73/2016 αποφάσεως  Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί κατάρτισης και  ψήφισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2017».
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 3/2017 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού μηνιαίου αντιτίμου για την διαμονή στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.)».
 • Ορισμός εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για την Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2017-2018.
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τα έτη 2017-2018.
 • Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ του Δήμοτ. ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων».
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 29/16 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί χορήγησης θέσης στάθμευσης εμπρός από την είσοδο του Ιατρείου Σ. Πιλίλη επί της οδού Σαρανταπόρου 31 στα Μέγαρα».
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 30/16 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί χορήγησης θέσης στάθμευσης εμπρός από  την είσοδο του ιατρείου Χρήστου Πέγκου επί της οδού Σιθνίδων  14 στα Μέγαρα».
 • Περί έγκρισης της εκδήλωσης Δεξιοτεχνίας και DRIFT αυτοκινήτων στην Νέα Πέραμο την Κυριακή 5/2/2017.
 • Έγκριση αιτήματος παραχώρησης στον Δήμο έκτασης εμβαδού 8.568 τ.μ. στη θέση Μετόχι ή Βλυχάδα για τη δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οικολογικής Μετακίνησης.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Ομιλο Φίλων Αθλητισμού και Φυσικής Ανάπτυξης για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.
 • Περί κατάργησης δίκης με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ που ανοίχθηκε με τις ασκηθείσες ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά της 27692/14 διαταγή πληρωμής.
 • Καθορισμός αμοιβής Νομικής Εταιρείας «Περικλής Τσαμούλης και Συνεργάτες» για τρεις εκδικασθείσες προσφυγές της «Ο.Σ.Ε.  Α.Ε.».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button