Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 7/03

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει για το επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 7η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με τις ΑΠΕ.
2. Περί έγκρισης ή μη του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2023.
3. Περί έγκρισης ή μη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2023.
4. Περί έγκρισης ή μη επί της σύμφωνης γνώμης του αποσπάσματος του Πρακτικού 9/2022 της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2002 που αφορά στην ονομασία οδών στην εντός σχεδίου περιοχή Κοινότητας Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων.
5. Περί κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α΄ δόση 2023).
6. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 14/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη της διάνοιξης και κατασκευής εγκεκριμένων οδών μεταξύ των Ο.Τ. 51-44, Ο.Τ. 44-46, Ο.Τ. 44-45, Ο.Τ. 45- 43 εντός ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ θέση «Παπά Περιβόλι» του Δήμου Μεγαρέων».
7. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 16/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη απαγόρευσης εισόδου σε φορτηγά αυτοκίνητα της οδού Γεωργίου Σχινά, στα Μέγαρα»
8. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 17/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαρέων, με τίτλο «Περί καθορισμού αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2023»
9. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 4/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2022 απόφασης του Σ/λίου Κοινότητας της Κινέττας, με τίτλο «Περί καθορισμού ή μη αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου- εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2023».
10. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 41/2022 απόφασης της Κοινότητας Νέας Περάμου, με τίτλο «Καθορισμός ή μη αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2023»>>.
11. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 6/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης αριθμών ιδιοκτησιών, σε τμήμα της οδού Λυσίου στα Μέγαρα».
12. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 8/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για την κ. Μέξια Μαρία, εμπρός από την ιδιοκτησία που διαμένει επί της οδού Κιλκίς αριθ. 7, στα Μέγαρα»
13. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 9/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής : «Περί έγκρισης μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για την κ.Στεφάνου Μαρία, εμπρός από την ιδιοκτησία που διαμένει επί της οδού Θεαγένους) στη συμβολή των οδών Θεαγένους και Πλαταιών) στα Μέγαρα»
14. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 10/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης μίας (1) θέσης στάθμευσης, για την κ. Νέζου Ιωάννα, εμπρός από την είσοδο του Λογοθεραπευτηρίου εργοθεραπευτηρίου της, επί της οδού Κορυτσάς 27 στα Μέγαρα»
15. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 11/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο του ιδιωτικού δρόμου, επί της Κ.Παλαμά ανάμεσα στον αριθμό 11 και 13 στα Μέγαρα, αλλά και στην απέναντι πλευρά του δρόμου».
16. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 12/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων, στην είσοδο του ιδιωτικού ισόγειου χώρου στάθμευσης, επί της οδού Γ. Μαυρουκάκη 51, στα Μέγαρα».
17. Περί έγκρισης ή μη του υπ’ αριθ. 1918/30.1.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων»
18. Περί έγκρισης ή μη του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Κεντρικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Μεγαρέων»
19. Περί έγκρισης ή μη επιπλέον αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κας Σωτηρίας Μήτσου, ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 35/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button