Σύγκλιση Τοπικού Συμβουλίου Κινέτας την 21η Οκτωβρίου

Καλείτai το Συμβούλιο της Κοινότητας Κινέτας το Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την 21η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 έως και 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως:

Προτάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Κινέτας για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2021.

Δημιουργία δημοτικού parking με θέση ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Κινέτας

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (20:00 έως 21:00).

Η Πρόεδρος
της Κοινότητας Κινέτας

Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτη

Παρόμοια άρθρα

Back to top button