Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 10/12/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2019.
2. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση «Εορτή Χριστουγέννων».
3. Εξειδίκευση δαπανών για την εκδήλωση «Εορτή Πρωτοχρονιάς επόμενου έτους».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού δικτύων κλπ της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2018».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Αναβάθμιση – συντήρηση εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και ΑΠΔ του Δήμου»
7. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2019.
8. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου μας οικον. έτους 2019.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα & ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Στοχοθεσία) οικον. έτους 2019.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button