Πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Εθελοντισμός-Πολιτική Προστασία»

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/5/2016 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: “Εθελοντισμός – Πολιτική Προστασία”, που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Μεγαρέων με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και ομιλήτρια την κυρία Ιωάννα Σαρλή (στέλεχος της Περιφέρειας Αττικής και Εθελόντρια).

 

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 19 Δημοτικοί Υπάλληλοι, απ όλες τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις, ο άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Ευάγγελος Γκιώνης, Υποστράτηγος ε.α. υπεύθυνος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων  και  εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων της περιοχής μας, (Σώμα Έρευνας και Διάσωσης (ΣΕΔ)–Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού- Α.Ο. Κούρος).

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης διαφάνηκε το υψηλό επίπεδο γνώσεων των στελεχών του Δήμου μας αλλά και των εθελοντικών ομάδων που συμμετείχαν.

 

Το γεγονός αυτό επέτρεψε  την ανάπτυξη  του διαλόγου μεταξύ των  εκπαιδευομένων  και, με τον συντονισμό της κυρίας Σαρλή, την διατύπωση σκέψεων και προτάσεων, που αφορούν τόσο την καλύτερη οργάνωση του Δήμου μας όσο και την περεταίρω εκπαίδευση των στελεχών και των εθελοντών.

 

Στην ενδιαφέρουσα και σημαντική  ημερίδα εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα της τα οποία, συνοψίζονται ως εξής:

Α)  Επιβεβαιώθηκε το ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής εμπειρίας των μελών σε δράσεις πολιτικής προστασίας.

Β) Διαπιστώθηκε επίσης η άριστη εκπόνηση του σχεδίου πολιτικής προστασίας που συνέταξε για λογαριασμό του Δήμου  Μεγαρέων ο κ. Ευάγγελος Γκιώνης, Υποστράτηγος ε.α. άμισθος Σύμβουλος του Δημάρχου και υπεύθυνος  του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων.

Γ) Επισημάνθηκε η ανάγκη, το  ανωτέρω σχέδιο, να επικαιροποιείται, όπως εξάλλου γίνεται  και να κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους (στελέχη και εθελοντές) προκειμένου να γνωρίζουν τις αρμοδιότητες τους.

Δ) Επισημάνθηκε η ανάγκη για οργάνωση ασκήσεων προκειμένου να ελέγχεται η ετοιμότητα του μηχανισμού.

Ε) Επισημάνθηκε η ανάγκη καθορισμού του ρόλου των εθελοντών, τόσο στην πρόληψη- προετοιμασία όσο και κατά την διάρκεια μίας καταστροφής αλλά και στην περίοδο της αποκατάστασης των ζημιών.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button