Δήμος Μεγαρέων: Δεν είναι υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων 4 ετών στο Νηπιαγωγείο

Η φοίτηση των νηπίων, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών θα γίνει υποχρεωτική σταδιακά εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η σχετική εισήγηση διατυπώνεται μετά από γνώμη της τριμερούς Επιτροπής. Η Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.

Ενημερώνουμε τους δημότες πως, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου κου Γρηγόρη Σταμούλη, στον Δήμο Μεγαρέων για το σχολικό έτος 2018-2019 δεν είναι υποχρεωτική η φοίτηση νηπίων ηλικίας 4 ετών στο νηπιαγωγείο.

Οι γονείς προνηπίων μπορούν να απευθυνθούν εφ’ όσον το επιθυμούν και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Πληροφορίες καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ: 22960 22161.

Διαβάστε επίσης: Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς για τη χρονιά 2018-2019

Παρόμοια άρθρα

Back to top button