Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 5/12/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 444/2018 απόφασης του δημ. Ν.Π.Δ.Δ.. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί κατάρτισης και ψήφισης πρ/σμού οικον. έτους 2019.
2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 117/2018 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. περί έγκρισης πρ/σμού για το οικον. έτος 2019.
3) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Δράσης και εκτέλεσης της ετήσιας έκθεσης χρηματοδότησης για το οικον. έτος 2019.
4) Έγκριση της υπ’ αριθ. 478/2018 απόφασης του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έγκρισης οικον. καταστάσεων για το οικον. έτος 2015.
5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 479/2018 απόφασης του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έγκρισης οικον. καταστάσεων για το οικον. έτος 2016.
6) Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Κ. Σωτηρίου.
7) Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων) επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη της περιοχής του προκαποδιστριακού ΟΤΑ Νέας Περάμου Π.Ε. Δυτ. Αττικής.
8) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Εορτή 28ης Οκτωβρίου (παρέλαση)».
9) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων (Μουσική βραδιά Φθινοπώρου)».
10) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Εκδήλωση μνήμης για την απελευθέρωση των Μεγάρων».
11) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Μικρασιάτικα».
12) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Περάμεια».
13) Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2019.
14) Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου μας οικον. έτους 2019.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1) Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.
2) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Στοχοθεσία) οικον. έτους 2019.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button