Σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου δήμου Μεγαρέων δια τηλεδιάσκεψης στις 16/03 και ώρα 20:30

Μεταξύ άλλων θεμάτων και «Περί χρήσης του οδηγού μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα και έντυπα του δήμου»

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του δήμου μας οικονομικού έτους 2021.

2. Περί ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας δήμου Μεγαρέων.

3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας δήμου Μεγαρέων.

4. Περί χρήσης του οδηγού μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα και έντυπα του δήμου μας.

5. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών (Α δόση 2021).

6. Περί μείωσης μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 και ρύθμιση οφειλών μισθωμάτων σχολικού έτους 2019-2020.

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «έγκρισης διαγράμμισης και τοποθέτησης πινακίδων στην συμβολή των οδών Βυζαντίου & Χαλκηδόνος».

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από το νότιο άκρο της πλατείας Βασ. Φρειδερίκης έως την οδό Σακελλαρίου».

Ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button