10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 27-5-2015

10η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 27-5-2015

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας
Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θεμάτος:
 
 
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, ειδικότητας Υ.Ε. εργατών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Related posts