ΚΚΕ: Ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας για εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων

«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 - 49 άτομα εντός οικονομικής κρίσης»

Ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε το Κ.Κ.Ε.

Στις αρχές του 2011 δόθηκε στη δημοσιότητα, η πρόσκληση της πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα εντός οικονομικής κρίσης», στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το 2012, υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ των ωφελούμενων επιχειρήσεων και του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού), με αντικείμενο των συμβάσεων την υποχρέωση εκτέλεσης της σχετικής Αίτησης/Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Την άνοιξη του 2013, υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το Κ.Ε.Κ. καθώς και δύο Συμβούλους Επιχειρήσεων που είχαν επιλεγεί για την υλοποίηση του Προγράμματος, οι οποίοι ήταν και υπεύθυνοι για τη σωστή ολοκλήρωση κάθε φακέλου (σύνταξη & υποβολή). Αντίστοιχες συμβάσεις έγιναν για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιήθηκε εντός του 2013 και περιλάμβανε, σύμφωνα με την προκήρυξη, Δράσεις Κατάρτισης και όπου ήταν απαραίτητο Δράσεις Συμβουλευτικής.

Στους όρους του προγράμματος ήταν, μετά την υλοποίηση να καταβληθεί το 80% του ποσού της συνολικής επιχορήγησης στις ωφελούμενες επιχειρήσεις από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., αυτές να εξοφλήσουν τους συμβούλους και το Κ.Ε.Κ. και κατόπιν, προσκομίζοντας τα εξοφλημένα τιμολόγια, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και άλλα έγγραφα, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. να αποδώσει το υπόλοιπο 20% του ποσού.
Για παράδειγμα, για περίπτωση επιχείρησης με έναν εργαζόμενο, η συνολική επιχορήγηση του προγράμματος ήταν 4.400 ευρώ (αν ο αριθμός εργαζομένων ήταν μεγαλύτερος, τα ποσά διαμορφώνονταν ανάλογα).

Κατά την 1η φάση, η καταβολή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ήταν 3.520 €, όμως η πληρωμή του ΚΕΚ ήταν 1269,73€ και η πληρωμή συμβούλων ήταν 2.421,87€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δηλαδή, οι συνολικές πληρωμές ήταν 3.691,60€, συνεπώς πάνω από το 80% του συνολικού ποσού και ανώτερο αυτού που κατέβαλε το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. στην 1η φάση. Για τη 2η φάση, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ήταν να καταβάλει 880€.

Λόγω της μεγάλης διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος (πάνω από δύο έτη) καθώς και λόγω της κορύφωσης της καπιταλιστικής κρίσης εκείνη την εποχή, κάποιες από τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί, έκλεισαν οριστικά και άλλες είχαν πλέον οφειλές είτε προς ασφαλιστικά ταμεία είτε προς το Δημόσιο, με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικών ή φορολογικών ενημεροτήτων. Έτσι, οι φάκελοι αυτών των επιχειρήσεων δεν ολοκληρώθηκαν για να περάσουν στη 2η φάση και να ολοκληρωθεί για αυτές το πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν ήδη εξοφλήσει το ΚΕΚ και τους Συμβούλους στο 100%.

Τώρα, καθώς το Πρόγραμμα δεν είχε ολοκληρωθεί για τις παραπάνω επιχειρήσεις, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., με επιστολές τον Ιούλιο και το Νοέμβριο του 2020, τους ζητά να επιστρέψουν όλο το καταβληθέν ποσό (το 80%) ως αχρεωστήτως καταβληθέν και μάλιστα εντόκως, παρότι όλο το ποσό δεν το έχουν κρατήσει οι επιχειρήσεις, αλλά το έχουν καταβάλει στους Συμβούλους και το ΚΕΚ. Σημειώνεται επίσης ότι, εκτός των επιχειρήσεων που έκλεισαν οριστικά, κάποιοι από τους επαγγελματίες συνταξιοδοτήθηκαν μέσα σε όλο αυτό το διάστημα.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, υποβλήθηκαν Αντιρρήσεις από τις επιχειρήσεις προς το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., οι οποίες όμως δεν έγιναν δεκτές, ενώ μια σειρά προσπάθειες που έγιναν από συνδικαλιστικούς φορείς των επαγγελματιών όλα αυτά τα χρόνια, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα, ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, πάνω από 1.000 ελεύθερους επαγγελματίες πανελλαδικά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει ώστε:

– Να διευθετηθεί αυτή η εκκρεμότητα και να μην υποχρεωθούν οι επαγγελματίες να επιστρέψουν αυτά τα ποσά στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., μιας και δεν τα κράτησαν οι ίδιοι, αλλά αυτά καταβλήθηκαν για τις πληρωμές του ΚΕΚ και των Συμβούλων του προγράμματος.
– Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει ότι το πρόγραμμα λήγει με την καταβολή του 80% του συνολικού ποσού, που έχει πραγματοποιηθεί. Ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να γίνει με απλή προϋπόθεση της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των επαγγελματιών, ότι δεν απαιτούν το ποσό της 2ης φάσης ή και με άλλον πρόσφορο τρόπο.

Οι Βουλευτές
Καραθανασόπουλος Νίκος
Μανωλάκου Διαμάντω
Στολτίδης Λεωνίδας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button