Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 3-11-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για τα έτη 2015-2019 του Δήμου Μεγαρέων.
 • Έγκριση έκθεσης για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Μεγαρέων.
 • Αναμόρφωση προϋπ/σμού του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2015.
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 101/2015 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2015 για το 3ο τρίμηνο».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας  λαμπτήρων Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων».
 • Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του οφειλέτη Κατσάμπα Βασιλείου.
 • Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Σωτηρίου Αλεξ. Καρβέλα λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 • Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Παναγιώτη Γ. Μεταξωτού λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 • Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Κων/νου Γ. Μητρογιώργη λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 • Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Ευαγγελίας σύζ. Νικ. Μώλου λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 • Έγκριση ισολογισμού ετών 2010, 2011 και 2012 (1/1 – 16/3/2012) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 • Έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της 31/8/2015 (περίοδος 17/3/2012 έως 31/8/2015) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πτηνοτροφείου ορνίθων ομάδα 7η κατηγορία Α’ υποκατηγορία Α2 στην θέση Καβελλάρης του Δήμου Μεγαρέων.
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πτηνοτροφείου ομάδα 7η κατηγορία Α’ υποκατηγορία Α2 στην θέση Κουλουριώτικο Μονοπάτι του Δήμου Μεγαρέων.
 • Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων μονάδος οστρακοκαλλιέργειας & μετατόπιση της υφιστάμενης θέσης εγκατάστασης στην θέση Πέραμα του Δήμου Μεγαρέων .
 • Έγκριση της μελέτης σκοπιμότητας – τεχνικής έκθεσης για Μίσθωση αυτοκινούμενου Θρυμματιστή κλαδιών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου στις περιοχές Μπότσικα, Κινέττα κ.λ.π.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button