Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 24/02/2017

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001587, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001587, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Σύσταση μίας  προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. κατηγορίας ΔΕ Ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
 • Περί αποδοχής ένταξης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων με κωδικό ΟΠΣ 5002274  στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»
 • Περί ορισμού οργάνου για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου.
 • Περί ορισμού επιτροπής κατάρτισης ετησίου Μητρώου Αρρένων Δήμου Μεγαρέων έτους 2017.
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του Α/θμίου Συμβουλίου Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2017
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του Β/θμίου Συμβουλίου Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2017.
 • Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2017.
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 49/2017 απόφασης Διοικ. Σ/λίου του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί: «υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτελεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2016 για το 4οτρίμηνο».
 • Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης Διοικ. Σ/λίου του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί: «καθορισμού ύψους εξόδων παράστασης και καταβολής αυτών σε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 • Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Μαμάη.
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Σπήλιου Προίσκου.
 • Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
 • Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου – Αστικό Τμήμα».
 • Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557 του Δήμου Μεγαρέων».
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 258/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων».
 •  Περί Κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
 • Περί εκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων.
 • Περί Υιοθεσίας Χώρων Πρασίνου.
 •  Περί έγκρισης του Δημοτικού Σ/λίου για την διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ (Κυριακή 19/3/2017) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.
 • Περί έγκρισης κατασκευής μνημείου εις μνήμην των Πρώτων Περαμείων Προσφύγων της Πόλης Νέας Περάμου.
 •  Περί απαλλαγής των κατοίκων του Δήμου Μεγαρέων τη πληρωμής των εντός των ορίων του Δήμου μας πλευρικών διοδίων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
 • Ψήφισμα προς την ΔΕΗ για την αναστολή αποκοπών ρευματοδότησης των συμπολιτών μας.
 • Ψήφισμα στήριξης των αιτημάτων των δημοτών μας μελών του Συλλόγου δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button