Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημ. Συμβούλιο Μεγάρων στις 30/4

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 30η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη & ώρα 19:00 έως 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2020.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Μεγαρέων για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ)».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Μεγαρέων».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων».
 6. Περί αποδοχής όρων της τροποποιημένης απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων με κωδικό ΟΠΣ 5002274 στο Ε.Π. Αττική 2014-2020
 7. Περί επιβολής τελών χρήσεως υπεδάφους.
 8. Περί απαλλαγής των επιχειρήσεων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την Π.Ν.Π. την από 20/03/2020.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης αλλαγής θέσεως βυθιζομένων κάδων»
 10. Περί μίσθωσης αγροτεμαχίου στην θέση Λάκκα Καλογήρου του Δήμου Μεγαρέων.
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 327/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (που αφορά έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης στη πρόσκληση IΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων»)
 12. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λευτέρη Ζ. Λαγού ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 4/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λευτέρη Ζ. Λαγού ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λευτέρη Ζ. Λαγού ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 41/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button