Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 9-2-2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 9 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
 • Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του Α/θμιου Σ/λίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2016.
 • Περί αποδοχής παραίτησης Ελ. Κάγια από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 • Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Μεγαρέων».
 • Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Άγγελου Θ. Καλοζούμη σε συμμόρφωση με την 3411/2008 απόφαση Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή διορθώθηκε από την 7603/2015 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.
 • Επικαιροποίση της υπ’ αριθ. 166/2011 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως στην Κινέττα στα Ο.Τ. 17 και 24.
 • Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί τοποθέτησης στεγάστρου σε στάση αναμονής επιβατών του ΚΤΕΛ στο Αλεποχώρι Μεγάρων».
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί τοποθέτησης στεγάστρου σε στάση αναμονής επιβατών του ΚΤΕΛ στην Κινέττα Μεγάρων».
 • Επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων (επανάληψη 2ης ψηφοφορίας).

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button