Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τετάρτη 13-5-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015.
  • Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων  Δ΄ Τριμήνου 2014.
  • Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους  μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης.
  • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού, ως Προέδρου του Β/θμιου Σ/λιου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2015.
  • Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
  • Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ανακατασκευή οδού Σιθνίδων’’.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button