13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 23-6-2015

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Σ/λίου την  23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 
1. Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015.
2. Περί έγκρισης τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων.
 
3. Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Μεγαρέων στην κοινωνική σύμπραξη στα πλαίσια του Ε.Π.  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 
4. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για την υλοποίηση του προγράμματος ‘’Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής ‘’.
 
5. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 
6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στάθμευσης στον παραλιακό δρόμο περιοχής Βαρέας Δήμου Μεγαρέων.   
 
7. Περί αλλαγής της υφιστάμενης κυκλοφοριακής σήμανσης στην περιοχή Λουτρόπυργο Ν. Περάμου Δήμου Μεγάρων.  
 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button