Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 14/11/2018

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 14η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1.  Πρόταση περί δημιουργίας και σύστασης Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Δυτικής Αττικής (ΠΕΣΥΔΔΑ.), σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν.3463/2006 όπως αυτό ισχύει σήμερα.
2. Εκπροσώπηση αντιπροσωπευτικής επιχειρηματικής αποστολής του Δήμου Μεγαρέων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του StartupΝow Forum (Συνέδριο Επιχειρηματικότητας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας για την ανάδειξη του υγιούς επιχειρείν), που θα διεξαχθεί 23-24 Νοεμβρίου στην Ελευσίνα.
3. Περί διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: «Ανακύκλωση, Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία». 
4. Περί διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδα με θέμα: «Φυσικές Καταστροφές: Πρόληψη, Πολιτική Προστασία & Έργα Υποδομής».
5. Περί λήψης απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. «Κέντρο Διασκέδασης» στην κα KAREN CHRISTOY του WILIAMS που βρίσκεται επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου 199, στο Ο.Τ.75, του Δήμου Μεγαρέων. 
6. Περί καθορισμού ή μη επιτρεπόμενου αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής στο Δήμο Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button