Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 15/04/2011

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 15η Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

Ημερήσια διάταξη

1

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ο.Ε. 2010

     

2

 

Ορισμός εκπροσώπου εργαζομένων στο ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος»

     

3

 

Ορισμός διευθυντών και εκπροσώπων γονέων και κηδεμόνων στο ΔΣ του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Μεγαρέων»

     

4

 

Ορισμός διευθυντών και εκπροσώπων γονέων και κηδεμόνων και εκπροσώπου μαθητών στο ΔΣ του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Μεγαρέων»

     

5

 

Ορισμών 3 λαϊκών μελών της κοσμητείας του Ι.Ν. κοιμητηρίου της πόλης των Μεγάρων

     

6

 

Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση της διαδικασίας εκτέλεσης του διετούς προγράμματος της ΔΗΚΕΔΗΜΕ και της αντίστοιχης σύμβασης που συνήφθη με τον δήμο Μεγαρέων

     

7

 

Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης προς ΔΗΚΕΔΗΜΕ του χώρου του ανοικτού θεάτρου της περιοχής Πευκάκια Μεγάρων για τις ανάγκες των ομάδων θεάτρου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ

     

8

 

Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης προς ΔΗΚΕΔΗΜΕ του χώρου του χώρου του Στρατουδάκειο πολιτιστικού κέντρου για τις ανάγκες των ομάδων θεάτρου της ΔΗΚΕΔΗΜΕ

     
9
  Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης προς ΔΗΚΕΔΗΜΕ του χώρου του Μουσικού Ομίλου για τις ανάγκες του «Βυζάντειου Ωδείου δήμου Μεγαρέων» της ΔΗΚΕΔΗΜΕ

 

 

 

10
 
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βασικού οδικού δικτύου στην νεοενταχθείσα περιοχή Μεγάρων» σε σχέδιο πόλης
 
   
11
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κ.Χ. Κινέττας εντός σχεδίου»
 
   
12
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πάρκινγκ στην Πάχη»
 
   
13
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Βυζαντίου»
 
   
14
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Ομήρου και Πανταζοπούλου»
     
15
  Παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού για διάνοιξη περιφερειακής οδού στην θέση Αγ. Ι. Χορευταρά»
     
16
  Περί ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Κ. Δρίτσα
     
17
  Περί οριστικής ανάκλησης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον Σπ. Σαχίνη
     
18
  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του εγκριθέντος από τον Οργανισμό Αθήνας σχεδίου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών και όρων και περιορισμών στη χρήση και τη δόμηση για την προστασία του υγροβιότοπου Βουρκάρι Μεγάρων
     
     
     
   
Ο Πρόεδρος του δημοτικου συμβουλίου
 
 
Θωμάς Κεφαλόπουλος
 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button