Επιπτώσεις για ψευδή στοιχεία για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας, γνωστοποιούμε πως κάθε ψευδής ή λανθασμένη δήλωση στοιχείων (ιδιοκτησιακό καθεστώς, διεύθυνση κατοικίας, σύνθεση νοικοκυριού, εισόδημα, αστεγία κ.ά.) έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή της χορήγησης του επιδόματος ΚΕΑ.

Επόμενο στάδιο θα είναι η ανάκληση του Κοινωνικού Εισοδήματος και η επιστροφή του ποσού, που καταβλήθηκε, βασιζόμενο στα παραπάνω ψευδή ή λανθασμένα στοιχεία, σε περίπτωση, που δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει άρση της αναστολής.

Το Υπουργείο Εργασίας τις τελευταίες ημέρες, μετά από διασταύρωση στοιχείων των δικαιούχων του ΚΕΑ, προέβη σε μαζική αναστολή των αιτήσεων για την επιβεβαίωση και τον έλεγχο της διεύθυνσης κατοικίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δικαιούχων.

Αρμοδιότητα για την επεξεργασία της αίτησης που βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής έχει αποκλειστικά και μόνο το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεγαρέων (οδό Μινώας & Π.Ε.Ο.Α.Κ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button