Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Παρασκευή 11/4/2014

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2014.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικονομικού έτους 2014.
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2014 απόφαση Δ.Σ. του δημοτικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί «Έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ¨Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων¨».
4.Έκθεση δ’ τριμήνου έτους 2013 των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Ψήφιση πίστωσης για Μαθητικούς Αγώνες Β/θμιας Εκπαίδευσης.
6. Ψήφιση πίστωσης για Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.
7. Ψήφιση πίστωσης για Διοργάνωση χορού τράτας.
8. Ψήφιση πίστωσης για Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου Δημ. Κοιν. Νέας Περάμου.
9.Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες λειτουργίας μισθωμένου κτιρίου ΑγροτικήςΑνάπτυξης.
10.Περί έγκρισης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΔΗΚΕΔΗΜΕ και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του.
11.Τροποποίηση της υπ’αρ.66/2013 απόφασης ΔΗΚΕΔΗΜΕ ως προς την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας – οικονομικού έτους 2014.
12.Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Γ.Μάρκου.
13.Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Π.Πανταζόπουλου.
14.Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Δ.Τσαγκαράκη.
15.Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Θ.Μωραίτη.
16.Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Χρ.Μιχαλακοπούλου.
17.Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Ελευθ.Παπαδόπουλου.
18.Περί διαγραφής χρέους της «ΕΛΙΝΟΙΛ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ» και καταβολής δικαστικών εξόδων.
19.Περί επιστροφής τέλους ΤΑΠ στην Δήμητρα Κατσούλη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
20.Ομοίως στον Παν.Μέξια.
21.Περί επιστροφής τέλους διαφήμισης στην ΕΤΕΚΑ ΑΕ ως αχρεωστήτωςεισπραχθέντος.
22.Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
23. Απευθείας αναθέσεις προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του δημ.ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» και «ΔΗΚΕΔΗΜΕ».
24.Περί μίσθωσης ακινήτων στην είσοδο της πόλης για τον εξωραϊσμό αυτής.
25.Έγκριση εκμίσθωσης τριών (3) κτισμάτων της Τοπικής Κοινότητας Νέας Περάμου, σύμφωνα με την παρ.8 του αρ.192 του ΔΚΚ.
26.Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης.
27.Καθορισμός ύψους αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αικ.-Ι.Σταμπόλα ορισθείσης με την 147/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμων στην Πάχη».
29.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Αττικής για
το έργο: «Επισκευή- συντήρηση οδοστρωμάτων πόλεων και οικισμών Δήμου Μεγαρέων».
30.Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 24 στην περιοχή «Μελί» του Δήμου Μεγαρέων.
31.Τροποποίηση του Ο.Τ. 129 στο Ακρογιάλι Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων για την ταύτιση της Ρ.Γ. με την Ο.Τ.
32.Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μεγάρων στα Ο.Τ 8 και 9.
33.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 208/2005 απόφασης Δ.Σ/λίου Ν. Περάμου για την τροποποίηση του Ο.Τ. 85 στο Ακρογιάλι Ν.Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.
34.Διόρθωση της υπ’αρ.260/2010 απόφασης του Δημ.Σ/λίου Μεγάρων όσον αφορά τον κλάδο της υπαλλήλου του Δήμου Γεωργίας Ψιλογιαννοπούλου-Ταγκάλου.
35.Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς (δικαστικός συμβιβασμός) μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και Μάριου – Δημητρίου Ζήσου.
36.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρηση κατηγορίας IV: Επιχείρηση αναψυχής καθώς και Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών «Καφενείο εντός αίθουσας Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου και Διενέργειας Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων» με τρεις (3) ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) και δύο (2) διασκευασμένα τραπέζια με παιγνιόχαρτα, που θα λειτουργήσει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 134 στα Μέγαρα, ιδιοκτησίας Δημητρίου ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΙΚΟΥ του Ιεροθέου.
37.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρηση κατηγορίας IV: Επιχείρηση αναψυχής «Κυλικείο εντός αίθουσας Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου και Διενέργειας Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων» με τριάντα οκτώ (38) ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), δύο (2) μπιλιάρδα και ένα (1) ποδοσφαιράκι, που θα λειτουργήσει στην επί της Πλατείας Βασ. Φρειδερίκης αριθ. 4 στα Μέγαρα, ιδιοκτησίας Αθανασίου ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ του Κων/νου.
38.Ανανέωση παραχώρησης χρήσεως δημοτικής εκτάσεως στο ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ.
39. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την Πράξη “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, Άξονας Προτεραιότητας: 5. «Χώροι στάθμευσης στον αστικό  χώρο».
40. Αποδοχή ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, Άξονας Προτεραιότητας: 5. «Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο» του Πράσινου Ταμείου για την ενταγμένη πράξη “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ”, αποδοχή Συμφώνου Αποδοχής Όρων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του.
41.Περί έγκρισης μετονομασίας του Δήμου Μεγαρέων σε Δήμο Μεγάρων-Νέας Περάμου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button