Δια περιφοράς και κατεπειγόντως συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 8/06

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει: Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 8η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 έως 22:30 για συζήτηση και λήψη αποφύσεων επί των κάτωθι θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

1. Περί έγκρισης ή μη καθορισμού του αριθμού μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων, κατά την περίοδο 2023 – 2024

2. Περί έγκρισης ή μη καθορισμού του αριθμού μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Μεγαρέων κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχώρησης του αριθμού και των ειδικοτήτων των μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. που θα απασχοληθούν στον Δήμο Μεγαρέων κατά την περίοδο 2023-2024 , στον ιστότοπο του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://e
mathiteia.minedu.gov.gr/, λήγει την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιουνίου 2023 , αφού προηγουμένως λάβει σχετική απόφαση το Δημοτικό Συμβουλίου.

Ταυτόχρονα, με την απόφαση Καθορισμού του αριθμού μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων , κατά την περίοδο 2023 – 2024 , θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση και για τον Καθορισμό του αριθμού μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Μεγαρέων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 , δεδομένου ότι , οι ειδικότητες είναι παρεμφερείς και ο συνολικός αριθμός των μαθητευομένων που θα απασχοληθούν σε κάθε Υπουργείο, Οργανισμό, ΟΤΑ κλπ και από τους δύο (2) Φορείς , είναι αθροιστικός . Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί προηγουμένως και ποιες ειδικότητες κατ’ αρχήν , υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσουν τόσο στην Τάξη Μαθητείας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Μεγάρων , αλλά και στην ΕΠΑ.Σ. Ελευσίνας της Δ.ΥΠ.Α. , ώστε να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα οι μαθητευόμενοι κάτοικοι Μεγάρων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , εξέδωσε εγκαίρως την σχετική «πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» γι’ αυτό και η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχώρησης του αριθμού και των ειδικοτήτων των μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. που θα απασχοληθούν στον Δήμο Μεγαρέων κατά την περίοδο 2023-2024 , στον ιστότοπο του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , λήγει την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ιουνίου 2023. Για αυτό και η Υπηρεσία μας , είχε έτοιμη την σχετική εισήγηση , αλλά και το Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών είχε εκδώσει : την βεβαίωση για ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων, β) τις αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (αμοιβής και εργοδοτικών εισφορών) και γ) τις αποφάσεις προέγκρισης δαπάνης για το 2024 (αμοιβής και εργοδοτικών εισφορών), δεδομένου ότι οι Κωδικοί Αριθμοί (αμοιβής και εργοδοτικών εισφορών) στον προϋπολογισμό του Δήμου είναι κοινοί και για τις δύο (2) κατηγορίες μαθητευομένων.

Όμως, η Δ.ΥΠ.Α./Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Μαθητείας, εξέδωσε την «πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024» την 1 Ιουνίου 2023 (αριθμ. πρωτ. 640176/1-6-2023) , η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας την 6η Ιουνίου 2023 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 11180/6-6-2023 ) , ως εκ τούτου , υποχρεούμαστε να ζητήσουμε την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με :

α) τον καθορισμό αριθμού μαθητευομένων Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων το σχολικό έτος 2023-2024 και
β) τον καθορισμό του αριθμού μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στον Δήμο Μεγαρέων , κατά το σχολικό έτος 2023 – 2024

Η ψήφος σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (19:00 έως 22:30).

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button