Συνάντηση δημάρχου με εκπροσώπους σωματείων ταξί

Ο δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαρινάκης κάλεσε σε συνάντησηδιαβούλευση τους
εκπροσώπους των σωματείων ταξί των δημοτικών ενοτήτων Μεγάρων και Νέας
Περάμου. Η συνάντηση η οποία είχε ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το
ενδεχόμενο συγχώνευσης των δύο πλευρών βάσει των διατάξεων του νόμου
3852/2010 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Αυγούστου 2011 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος, στην εισήγησή του, ανέλυσε το τι ακριβώς προβλέπει το σχέδιο νόμου
ο οποίος πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση από την κυβέρνηση τον Οκτώβριο και
επικέντρωσε το ενδιαφέρον στην αλλαγή έδρας ταξί. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο θα επιτρέπεται η αλλαγή έδρας ταξί σε επίπεδο Καλλικρατικού δήμου και
όμορης δημοτικής ενότητας με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

«Επειδή» δήλωσε ο δήμαρχος «θα υπάρξει εισήγηση προς την περιφέρεια από
το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαρέων» έκρινε ως αναγκαία την ύπαρξη
διαβούλευσης μεταξύ των τριών πλευρών (ταξί Μεγάρωνταξί Νέας Περάμου
Δήμος Μεγαρέων, δια του δημάρχου) ώστε να λάβει γνώσει για το τι προσδοκούν οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι γενικότερα σε επίπεδο συνεργασίας των 2 πλευρών.

Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και ο δήμαρχος δήλωσε ότι το ζήτημα θα τεθεί
άμεσα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button