Προτάσεις των «Ενεργών Πολιτών» για την τουριστική αναβάθμιση της Ν. Περάμου και της ευρύτερης περιοχής

Η περιφέρεια ύστερα από  σχετική συνάντηση  ζήτησε  από τους  πολιτικούς φορείς της πόλης μας  να προτείνουν  έργα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

 

Ο κύριος Ιωάννης Μιχάλαρος  πρότεινε τη  διεξαγωγή διαγωνισμού αρχιτεκτονικής αναβάθμισης για τη δημιουργία τουριστικής περιοχής ,ο οποίος  θα εκπονηθεί από φοιτητές του Μετσόβιου σε   συνεργασία με τους αρμόδιους καθηγητές.

 

Όλοι ξέρουμε το κύρος  του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εγγυάται ότι  η επιτροπή που θα αναλάβει μια τέτοια μελέτη θα δώσει ένα εξαιρετικά αισθητικό αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου.

 

Ο κύριος Μιχάλαρος ζητά από την περιφέρεια να χρηματοδοτήσει το δήμο  προκειμένου να γίνει η μελέτη. Ένα τέτοιο έργο θα γίνει τμηματικά και δε θα το επιβαρυνθεί εξ ολοκλήρου ο δήμος.

 

Αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα είναι η απονομή τριών  πρώτων βραβείων που θα συνοδεύονται από αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα.

 

Ένας τέτοιος διαγωνισμός  θα  περιλαμβάνει την περιοχή της Νέας Περάμου και θα επεκταθεί στην περιοχή της Πάχης έως  και την Βαρέα.

 

Είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση αυτή του κύριου Μιχάλαρου αφού δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα και μάλιστα με το ελάχιστο κόστος  για το δήμο και άρα για τους πολίτες.

 

Μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να στηριχτεί συνολικά από τους πολιτικούς φορείς  της πόλης μας  γιατί  θα δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και μάλιστα με ελάχιστο κόστος .

 

Η συνεργασία  ειδικά για την τουριστική ανάπτυξη  της πόλης μας είναι θέμα μείζονος σημασίας που δεν πρέπει κανείς να αγνοήσει για αυτό ζητάμε από τους αρμόδιους φορείς να βάλουν το κοινό συμφέρον πάνω από μικροπολιτικές σκοπιμότητες στηρίζοντας καινοτόμες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τον τουρισμό.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button