Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Ο δήμος Μεγαρέων ζήτησε να ενταχθούν οι περιοχές Κατσούλη Μανδράκι, Βαρέα, Ήρεμο Κύμα, ΟΤΕ Ν. Περάμου (Ράλλη), Γυμνάσιο Νέας Περάμου, Λουτρόπυργος στα πλαίσια του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».

Το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 2006/7 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι καταγράφουν την καταλληλότητα των υδάτων για κολύμβηση

Πράξεις όπως αυτή του κ. Παπαθανασίου αποτελούν για την κοινωνία μας παράδειγμα προς μίμηση.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button