Παρέμβαση Συλλόγων στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Σύλλογοι Αγίας Τριάδας, Κοινωνίας Πάχης, Αλμύρες Βουρκαρίου, οι κάτοικοι της Λάκκας και Κούρος Μεγάρων

Ακολουθεί το δελτίο τύπου των συλλόγων:

Εμείς, οι Σύλλογοι Αγίας Τριάδας, Κοινωνίας Πάχης, Αλμύρες Βουρκαρίου, οι κάτοικοι της Λάκκας και ο Κούρος Μεγάρων, οι οποίοι από κοινού έχουμε καταθέσει προσφυγή στο ΣΤΕ εναντίον της διέλευσης του καλωδίου υπερυψηλής τάσης από τις περιοχές μας, για όλους τους λόγους τους οποίους αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου που εκδώσαμε για τον ίδιο λόγο, καθώς και οι σύλλογοι που στηρίζουν και συμμετέχουν στην προσπάθειά μας, Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων, Ομοσπονδία Κινέτας, Βαρέας Μεγάρων, Καβελλάρης Μεγάρων, Αναγέννησης Περάματος Μεγάρων, και Ακτή Ντουράκο Αλεποχωρίου, αναφέρουμε ότι:

Ενημερωθήκαμε από τον τύπο, ότι ένα από τα θέματα, από τα τελευταία στην κατά προτεραιότητα σειρά, είναι η συζήτηση έγκρισης της απόφασης με αριθμό 15/2021 της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, του Δήμου μας, περί «Έγκρισης αδειών τομών για την κατασκευή αγωγών – φρεατίων, άδεια κατάληψης οδοστρωμάτων για γεωτεχνικές έρευνες κ.τ.λ., εντός περιοχής αρμοδιότητας Δήμου Μεγαρέων, για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της νήσου Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής – Κρήτης (Κορακιά) – Ελληνικό τμήμα 3.1033 του PCI Eurasia interconnector, χερσαίο τμήμα Αττικής» όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο της 06 Μαΐου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Από τον δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τους αντιδημάρχους και το υπόλοιπο Δημοτικό Συμβούλιο, να ΤΙΜΗΣΕΙ την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του με την οποία προσέφυγε στο ΣΤΕ για τον ίδιο λόγο με τους συλλόγους, εναντίον της διέλευσης του καλωδίου από τα διοικητικά όρια του Δήμου μας και ΟΧΙ μόνο να ΜΗΝ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ για τις εργασίες τις οποίες αιτεί η εταιρεία να πραγματοποιήσει εντός των ορίων του Δήμου μας, αλλά να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια της εταιρείας, για την διέλευση του καλωδίου, έως ότου εκδικαστεί η προσφυγή και του Δήμου μας αλλά και των συλλόγων στο ΣΤΕ.

Σημειώνουμε δε ότι, εκτός των άλλων ποινικών θεμάτων που δημιουργεί σε όσους πιθανώς λάβουν θετική απόφαση παραχώρησης άδειας προς εκτέλεση εργασιών ενώ εκκρεμεί εκδίκαση, τίθεται ζήτημα ευθείας παράβασης καθήκοντος.

Με εκτίμηση, οι σύλλογοι.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button