«Μένουμε Όρθιοι»: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη της οικονομίας

Δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αττικής με τα κύρια σημεία του Προγράμματος, «Μένουμε Όρθιοι», της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που αφορούν μία σειρά άμεσων και κοστολογημένων παρεμβάσεων για τον εργαζόμενο, την επιχείρηση, τη κοινωνία και την οικονομία, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας,

I. Υγεία (1 δισ.  ευρώ)

 • 4.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και λοιπού προσωπικού. Τώρα είναι η ώρα της επένδυσης στο ΕΣΥ και στη Δημόσια Υγεία.
 • Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών για την προστασία των «ανθρώπων της πρώτης γραμμής».
 • Κεντρική διαχείριση των εργαστηριακών ελέγχων για τον κορωνοϊό, ενιαία κριτήρια για τη διενέργειά τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενίσχυση των δημόσιων εργαστηρίων και των διαθέσιμων διαγνωστικών τεστ και σε όλες τις περιπτώσεις μηδενική οικονομική συμμετοχή από τον πολίτη.
 • Μεταξύ του «Μένουμε Σπίτι» και του νοσοκομείου, υπάρχει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Είναι κρίσιμο να ενεργοποιηθούν άμεσα στη μάχη της πανδημίας τα Κέντρα Υγείας, οι ΤΟΜΥ και τα περιφερειακά ιατρεία. Ο ΕΟΔΥ οφείλει να διασυνδεθεί με την ΠΦΥ και πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) για κατ’ οίκον υγειονομική φροντίδα και λήψη δειγμάτων.
 • Ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες (πρόσφυγες-μετανάστες, Ρομά, φιλοξενούμενοι σε γηροκομεία, ψυχιατρεία και προνοιακά ιδρύματα, φυλακισμένοι, άστεγοι, τοξικο- εξαρτημένοι)

II. Προστασία της πρώτης κατοικίας
Επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά το τέλος του Απριλίου 2020 και απαγόρευση πλειστηριασμών έως το τέλος του έτους.

III. Άμεσα μέτρα για την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη (0,3 δισ.  ευρώ)

Αύξηση κατά 50% στα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και στο επίδομα για ανασφάλιστους υπερήλικες και λήψη μέτρων για την ομαλή συνέχιση των επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Άμεσα πρέπει να καταβληθούν τα αναπηρικά επιδόματα στους αιτούντες με πλήρη φάκελο στα ΚΕΠΑ, καθώς τα τελευταία δεν συνεδριάζουν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Το συνολικό μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 104 εκατ. ευρώ.

IV. Ειδικό επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για επισφαλώς εργαζόμενους και μη επιδοτούμενους ανέργους (1,5 δισ.  ευρώ)

Το δημόσιο οφείλει να δώσει ένα ειδικό επίδομα που θα υποστηρίξει τους επισφαλώς εργαζόμενους (πχ. εργαζόμενοι με διάσπαρτα ημερομίσθια, εργαζόμενοι με εργόσημα, εργολαβικοί και δανειζόμενοι εργαζόμενοι), τους μη επιδοτούμενους ανέργους καθώς και τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στους εργαζόμενους  στον πολιτισμό, τη δημιουργική οικονομία και την καλλιτεχνική εκπαίδευση, που έχουν υποστεί μεγάλο οικονομικό πλήγμα, παρόμοιο με τον τουρισμό, δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας δεν εντάσσονται στις μέχρι σήμερα εξαγγελθείσες ρυθμίσεις προστασίας από την κυβέρνηση, παραμένοντας αόρατοι γι’ αυτήν. 

Το ειδικό επίδομα θα δοθεί με το μηχανισμό που δόθηκαν τα μερίσματα τα έτη 2017 και 2018. Θα δοθεί δε δύο φορές μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ώστε να στηρίξει τους πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της οξείας κρίσης.

Το συνολικό ποσό για το ειδικό μέρισμα είναι 1,5 δισ. ευρώ με 1,7 εκατ. δικαιούχους και σχεδόν 3,7 εκατ. ωφελούμενους.

V. Κόσμος της εργασίας: μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελ. επαγγελματίες, αγρότες (8,5 δισ.  ευρώ)

Το κράτος οφείλει να καλύψει για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση τον μισθό και το εισόδημα όλων των εργαζόμενων, μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από την υγειονομική κρίση, διατηρώντας ενεργές εργασιακές σχέσεις όπως υφίσταντο πριν την έναρξη αυτής. Στην περίπτωση των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, το κράτος υπεισέρχεται στη θέση του εργοδότη ως προς όλες τις υποχρεώσεις του για τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. 

To συνολικό ποσό των παροχών του κράτους για 1,7 εκατ. εργαζόμενους και 700 χιλ. αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ για τον Μάρτιο, 3,8 δισ. ευρώ για τον Απρίλιο και 2,75 δισ. ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα. 

Πιο αναλυτικά, τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα για την εργασία περιλαμβάνουν:

 1. Πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους από το κράτος(περίοδος κάλυψης: από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος Μαΐου με δυνατότητα παράτασης).
 2. Πλήρη καταβολή του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους από το κράτος.
 3. Έκτακτο ειδικό επίδομα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που πλήττονται από την κρίση, το οποίο θα ισούται με το 1/12 του περσινού καθαρού εισοδήματός τους, με ελάχιστο τον κατώτατο μισθό και μέγιστο 1000 ευρώ (περίοδος κάλυψης: από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος Μαΐου με δυνατότητα παράτασης).
 4. Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται (περίοδος κάλυψης: από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος Μαΐου με δυνατότητα παράτασης).
 5. Άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων, ελαιοκαλλιεργητών και παραγωγών κηπευτικών προϊόντων(ύψους 300 εκατ. ευρώ).
 6. Αναστολή έκδοσης λογαριασμών για αγροτικό ρεύμα και αρδευτικό νερό.
 7. Επέκταση τους επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους.
 8. Γενικευμένη απαγόρευση απολύσεων.
 9. Ακύρωση των απολύσεων που ήδη πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα.
 10. Παράταση ισχύος για έξι μήνες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ξεκίνησαν να λήγουν από το Μάρτιο και μέχρι το τέλος της υγειονομικής κρίσης.
 11. Απαγόρευση δυσμενούς μετατροπής συμβάσεων (για παράδειγμα, πλήρους σε μερικής)
 12. Υποχρέωση διατήρησης των συμβάσεων εργασίας για έξι μήνες μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης (μετενέργεια).
 13. Ρύθμιση για τον μη συμψηφισμό ημερών μη εργασίας λόγω κορωνοϊού με τις τακτικές άδειες των εργαζομένων.
 14. Προστασία των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν ή και εντείνουν τη δραστηριότητά τους, όπως τα σουπερμάρκετ και delivery (σε θέματα υγείας και ασφάλειας και ωραρίου).

VI. Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

 • Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης: Αναστολή καταβολής του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες(με προοπτική παράτασης στους εννιά εφόσον κριθεί αναγκαίο).
 • Καταβολή από το δημόσιο όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της κρίσης.
 • Αναστολή καταβολής όλων των γεννημένων έως 15/3 ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
 • Μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης: Θεσμοθέτηση ειδικής ρύθμισης για το σύνολο των αναβληθέντων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν την περίοδο αυτή.
 • Οι αναστολές πληρωμών που προτείνονται ανέρχονται στα 8-10 δισ. ευρώ συνολικά, ποσό όμως που δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος αφού οι υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, απλώς σε διαφορετικό χρονικό διάστημα.

VII. Τραπεζική πίστη-Συναλλαγές

Μέτρα ανακούφισης των πολιτών που σχετίζονται με την τραπεζική πίστη και τα συναλλακτικά ήθη: 

 • Πάγωμα των δανειακών οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση.
 • Αναστολή τραπεζικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων που πλήττονται για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση.
 • Παράταση εξόφλησης των επιταγών για όσο διαρκεί η κρίση. Παράλληλη δυνατότητα προείσπραξης για όλους στη βάση προσκόμισης παραστατικών.  
 • Αναστολή των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών, μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στο Τειρεσίας

VIII. Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού (3 δισ.  ευρώ)

 • Προτείνεται η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (και κατά προτεραιότητα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα) απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών, με σκοπό να καλυφθούν έξοδα (κεφάλαια) κίνησης και άλλες άμεσες ανάγκες. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (καθαρή επιχορήγηση που δεν επιστρέφεται). Κριτήρια για την κατανομή των πόρων είναι κυρίως ο τζίρος, ο αριθμός των εργαζομένων, καθώς και οι ειδικές ανάγκες κάθε κλάδου. Ο σχεδιασμός του μέτρου πρέπει να προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία και αντικειμενικά κριτήρια. 
 • Έκτακτο Ειδικό Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την τόνωση της δραστηριότητας και την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται στα 3 δισ.  ευρώ

IX. Επιτάχυνση υλοποίησης και εκταμίευσης των πληρωμών των δημοσίων επενδύσεων 

Είναι αυτονόητο ότι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (και ειδικά του κατασκευαστικού κλάδου) επιτυγχάνεται με την όσο το δυνατό πιο γρήγορη υλοποίηση και πληρωμή των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο οποίο δυστυχώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις ήδη πριν την παρούσα κρίση. Ο ετήσιος στόχος εκτέλεσης των πληρωμών των ενταγμένων έργων για το 2020 (στο εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) του ΠΔΕ πρέπει να εκπληρωθεί στο ακέραιο, ενώ προγράμματα και έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί πρέπει να συνεχιστούν και να επιταχυνθούν αντί να αναβάλλονται να καταργούνται και να καθυστερούν με ευθύνη της κυβέρνησης (παραδείγματα: Πρόγραμμα Φιλόδημος για έργα Δήμων, Πρόγραμμα Ηλέκτρα για ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, Μετρό Θεσσαλονίκης και Αθήνας, οδικός άξονας Πάτρα-Πύργος, ΒΟΑΚ κλπ).

Επιπλέον, πρέπει να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πολυετούς προγραμματισμού για τις δημόσιες επενδύσεις ώστε να ωριμάσουν τάχιστα και να προκηρυχθούν άμεσα μια νέα γενιά μικρών και μεγάλων έργων από το 2021 και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δίνοντας προοπτική και οικονομική ύλη σε πολλές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, των ψηφιακών υπηρεσιών κ.λπ.

X. Ηρακλής για τις επιχειρήσεις. Μηχανισμός παροχής άμεσης ρευστότητας και εγγυήσεων σε ΜΜΕπιχειρήσεις (12 δισ.  ευρώ)

Η διαθέσιμη ρευστότητα που εξασφάλισαν οι τράπεζες μέσω του προγράμματος της ΕΚΤ (PEPP) πρέπει άμεσα να διοχετευθεί στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω δανείων από το τραπεζικό σύστημα και άλλων αντίστοιχων τρόπων, απευθύνονται σε επιχειρήσεις που πριν την κρίση πληρούσαν κάποια ελάχιστα τραπεζικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Όμως, δεδομένης της κλίμακας της οικονομικής διαταραχής η εφαρμογή των τραπεζικών κριτηρίων καθίσταται απολύτως ακατάλληλη και οπωσδήποτε προ-κυκλική. 

Η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των ΜΜΕπιχειρήσεων είναι μεγάλη. Τρία (3) δισ.  -βλ. παραπάνω μέτρο VII-  πρέπει να διατεθούν άμεσα για την σχετική ενίσχυση συνδεόμενη με το μισθολογικό κόστος της προηγούμενης χρονιάς. 

Δεδομένης της κατάστασης της κρίσης, το κράτος κυρίως μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να προωθήσει εργαλεία εγγυήσεων ώστε να επιτευχθεί χωρίς εμπόδια η δανειοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες των πρώτων: κεφάλαιο κίνησης, κάλυψη εγγυητικών επιστολών, εγγύηση υποχρεώσεων επιχειρήσεων προς προμηθευτές (με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις) κλπ.

Πρέπει να σχηματιστεί άμεσα, εντός της αναπτυξιακής τράπεζας το ταμείο αλληλεγγύης και στήριξης των ΜΜΕπιχειρήσεων. Τους επόμενους μήνες να προικοδοτηθεί με εγγυήσεις του δημοσίου.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ψηφιστεί άμεσα το ΝΣ για τις μικροπιστώσεις με τις πιο ευέλικτες δυνατές λύσεις, στο θέμα της εποπτείας των φορέων χορήγησης τους, ώστε να υπάρξει ταχεία εξυπηρέτηση των ΜΜΕπιχειρησεων και των άλλων δικαιούχων.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον χρόνο υλοποίησης όλων αυτών των εργαλείων. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη διάθεση στην αγορά ενός πρώτου, απλού εγγυοδοτικού εργαλείου που θα καλύπτει το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων. Το πρώτο αυτό εργαλείο πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αγορά τέλος Μαΐου.

Άμεσα πρέπει να ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα εργαλεία. Το δημόσιο πρέπει να εγγυηθεί την αποπληρωμή υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τους προμηθευτές τους (υποχρεώσεων που λήγουν ή δημιουργούνται αυτό το διάστημα). Η εγγύηση θα παρέχεται προς τις Τράπεζες με σκοπό την έκδοση αντίστοιχων πιστώσεων διάρκειας μέχρι 3 ετών ή μέσω εγγυητικών επιστολών, ενώ θα καλύπτεται το συνολικό χρηματοοικονομικό τους κόστους. Επιπλέον πρέπει να εγγυηθεί τον διακανονισμό (σε τουλάχιστον 36 δόσεις) υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που λήγουν αυτό το διάστημα, προς τράπεζες και εταιρείες ενέργειας και τηλεφωνίας, καλύπτοντας παράλληλα το χρηματοοικονομικό κόστος των διακανονισμών κατά 100%. 

Διαθέσιμοι πόροι    
Άμεσα διαθέσιμοι εθνικοί πόροι  Δισ.  ευρώ %ΑΕΠ
Δημοσιονομικό απόθεμα 20 10,6%
20 10,6%
Άμεσα διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι
ANFAs SMPs 3,5 1,9%
Ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ 12 6,4%
Αναπροσανατολισμός ΕΣΠΑ 4 2,1%
19,5 10,4%
Ευρωπαϊκοί πόροι διαθέσιμοι εντός μηνών
SURE* 2 1,1%
Σύνολο άμεσα διαθέσιμων πόρων 41,5 22,1%
 

Ευρωπαϊκές εγγυοδοτήσεις

Δανειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 0,4 0,2%
Πρόσθετος δανεισμός του τραπεζικού συστήματος από ΕΤΕπ 1,5 0,8%
Νέο Εγγυοδοτικό πρόγραμμα ΕΤΕπ 4 2,1%
Ενεργοποίηση υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων  3 1,6%
8,9 4,7%
Σύνολο διαθέσιμων πόρων 50,4 26,8%
Δαπάνες    
Δημόσια Υγεία 1 0,5%
Μισθοί 7 3,7%
Δώρο Πάσχα 1 0,5%
Αγροτική παραγωγή 0,3 0,2%
Εποχικά Εργαζόμενοι 0,2 0,1%
Μέτρα κοινωνικής πρόνοιας 0,3 0,2%
Ειδικό επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1,5 0,8%
Άμεση ενίσχυση ΜμΕ 3 1,6%
Καθαρή δημοσιονομική παρέμβαση 14,3 7,6%
Εγγυοδοσία/ ρευστότητα 12 6,4%
Σύνολο 26,3 14 %

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button