Μαζί με Όραμα: «Ο θεσμός του κοινοτικού συμβουλίου πρέπει να αναβαθμιστεί»

Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας Μεγάρων για τη νέα δημοτική περίοδο που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου. Ο συνδυασμός «Μαζί με Όραμα» εκπροσωπείται από τους συμβούλους Μέξια Ελένη και Αιγινίτη Σπυρίδων. Στη συνεδρίαση, που να σημειωθεί ότι ήταν δημόσια, παρευρέθηκε ο επικεφαλής κ. Κλεάνθης Βαρελάς συνοδευόμενος από συνεργάτες του προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του το θεσμό και να ευχηθεί στην πρόεδρο και σε όλους τους συμβούλους για το νέο ξεκίνημα τους.

Πριν από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι σύμβουλοι του συνδυασμού μας έθεσαν θέματα προ αυτής, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τον κανονισμό. Συγκεκριμένα η κ. Μέξια έθεσε το μείζον θέμα της επαναλειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων σε 24ωρη βάση προτείνοντας ψήφισμα, κάτι το οποίο έγινε δεκτό ομόφωνα. Το ψήφισμα κατατέθηκε στη γραμματεία του συμβουλίου με σκοπό να προωθηθεί στον υπουργό Υγείας, στους βουλευτές της Δυτικής Αττικής, στον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων και στη διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Μεγάρων. Ο κ. Αιγινίτης έθεσε το θέμα της παραχώρησης των κλειστών γυμναστηρίων στα αθλητικά σωματεία και την άνιση κατανομή των ωρών, προτείνοντας να γίνει μία παρέμβαση προς τη διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. Ηρόδωρος ώστε να υπάρξει διαβούλευση για το θέμα.

Ο θεσμός του κοινοτικού συμβουλίου θα πρέπει να αναβαθμιστεί και αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν αφουγκράζεται τα κοινωνικά προβλήματα και παίρνει θέση για αυτά. Κάθε θεσμικό όργανο θα πρέπει να επιτηρείται από τους πολίτες για αυτό και καλούμε άπαντες να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και το έργο του κοινοτικού συμβουλίου, να παρευρίσκονται αν είναι δυνατόν, και να παρεμβαίνουν όπως προβλέπεται.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button