Καθαρισμός Οικοπέδων για την πρόληψη πυρκαγιών

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη (άρθρο 1),οι ιδιοκτήτες ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές , υποχρεούνται στην αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτές, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να προβείτε στον καθαρισμό του οικοπέδου ή των οικοπέδων σας.

Οι κυρώσεις  από πιθανή ολιγωρία σας προβλέπονται στο άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα της Πυροσβεστικής Διάταξης ΦΑ /20[ΦΕΚ 1554/10-11-2005/τεύχος Β]και το άρθρο 20 κανονισμού καθαριότητας Δ.Μεγαρέων αλλιώς ο Δήμος θα σας επιβάλλει πρόστιμο και θα προβεί στον καθαρισμό του, χρεώνοντας σας τη σχετική δαπάνη.

Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμεότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, ΧΟΡΤΩΝ, κλπ. Από ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Για οποιαδήποτε παράβαση  ή μη συμμόρφωση σχετικά με τα ως  άνω παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετεμε το αρμόδιο τμήμα Πολιτικής Προστασίας ή τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Μεγαρέων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22960 24653 & 22960 82375

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                               ΖΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button