Δωρεάν εξετάσεις (μαστογραφία-τομογραφία) στα Μέγαρα

Σας πληροφορούμε ότι η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, διοργανώνουν τις κάτωθι δωρεάν εξετάσεις για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας:

1. Ψηφιακή Μαστογραφία για τις γυναίκες και,

2. Μαγνητική Τομογραφία για άνδρες και γυναίκες.

Για τις εξετάσεις είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής αδυναμίας (τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού οικ. Έτους 2012-σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή Φορ/κής Δήλωσης, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ),
β)Βεβαίωση από ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από ΟΓΑ και
δ)Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Υγείας και Παιδείας, κ. Παπαλευθέρη. Ο Δήμος μας είναι αρωγός σε τέτοιες αξιέπαινες προσπάθειες

Παρόμοια άρθρα

Back to top button