Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 18/3/2011

 

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έχει ορισθεί για την Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 8:30 το βράδυ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η οποία στάλθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, “επειδή το δημοτικό συμβούλιο με την 66/14-3-2011 απόφασή του απεφάσισε ομόφωνα
α. την αντίθεσή του στον καρορισμό αγκυροβολίας στην θαλάσσια περιοχή Πάχης Μεγάρων και γενικότερα στον Κόλπο Μεγάρων και
β. την σύγκλησή του την Παρασκευή 18/3/2011 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για την λήψη περαιτέρω δράσεων

Μοναδικό θέμα συζήτησης: 
Περί λήψης περαιτέρω δράσεων σχετικά με την πιθανή δημιουργία αγκυροβολίου στην Πάχη Μεγάρων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button