Κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος, λόγω του ότι πριν κλείσει το οικονομικό έτος πρέπει να έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού που πρόκειται για την οριστική και τακτοποιητική του έτους:

– Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button